Odder Kommunes WebGIS

Symbolforklaring

kommunens WebGIS kan du søge en adresse eller matrikel og se grundkort, matrikelkort, skråfotos og luftfotos, samt Odder Kommunes administrationsdata på det udvalgte sted. Du kan vælge at udføre en 'konfliktsøgning' - gennemsøge lag, der vil have betydning for byggesager eller tilsvarende. Se og vælge temaer/lag i kortet som har interesse for dig, samt tegne og måle i kortet, og gemme skitsen som pdf på din egen PC.

Udvalgte temaer:
Byggeri
Jordvarme
Vej og Trafik
Vandløb
Registrerede brønddæksler

Kontakt: gis@odder.dk

Rettigheder: Hovedparten af data på WebGIS er 'fri data' og kan hentes via diverse portaler. En god regel er, når der bruges data fra forskellige portaler, at skrive hvor data stammer fra.
Enkelte temaer, herunder luftfotos er 'betalingsdata' og må derfor kun bruges i kommunens sagsbehandling.