GPS - hjælp min GPS kan ikke finde vej

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over. Kommunen indberetter ikke fejl i GPS-services. Vurdere du at fejlrettelse er vigtig for dig, bør du selv foretage henvendelse til GPS-servicen.

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige InformationsServer, www.ois.dk. En statslig database med ejendomsdata, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.

Som supplement hertil indsamler firmaerne oplysninger ved at de har målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en on-line rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data: Here (Garmin GPS m.fl.) og TomTom.

Man kan også navigere vha. Google Maps, enten ved papirudskrifter eller via mobiltelefoner med GPS. Oplever man fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps' kortside, hvor der i nederste hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'.

Man kan i ovennævnte løsninger følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl. Men vær opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet kan der gå rigtig lang tid før den 'slår' igennem på den GPS, der sidder ude i bilerne, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kort.
Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.