Kortportaler

Kortforsyningens hjemmeside  er der rig mulighed for selv at hente data til eget brug – disse er gratis.

Plandata
Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet, og kommuner kan indberette planer.

Klimatilpasning
KAMP screeningsværktøj - Se hvilke områder, der potentielt påvirkes af ekstremvejr og stigende hav og grundvand.

HIP udstiller frie offentlige hydrologiske data, modelberegninger og prognoser for fremtiden, der understøtter arbejdet med klimatilpasning, vandforvaltning og planlægning.

DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format. 

Natur/Miljø
Danmarks Miljøportal giver adgang til data under visse vilkår. Din ret til at benytte dokumenter og billeder, som du får adgang til via datakataloget, afhænger af ophavsretsloven og den øvrige lovgivning.

MiljøGIS - data om natur og miljø på webkort. Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata. En del af disse natur- og miljødata stilles til rådighed ved, at blive vist på kort på nettet.

Digital MiljøAdministration - DMA giver adgang til en række oplysninger om visse virksomheder og husdyrbrug: Eksempelvis hvilke miljøgodkendte aktiviteter og anlæg en given virksomhed har, hvem der er miljømyndighed for virksomheden eller husdyrbruget samt hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn.
I DMA kan du hente virksomhedens tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser. Du kan også finde miljømyndighedernes tilsynsplaner.

Friluftsliv
Ud i Naturen kan du finde inspiration til ture ud i naturen i hele Danmark - hvad enten du leder efter cykelruter, shelters eller legepladser.