Odder Kommunes WebGIS og Konfliktsøgning

Her har du mulighed for at søge på en adresse

 • Her kan du se grundkort, matrikelkort og luftfotos, samt Odder Kommunes administrationsdata
 • Du har mulighed for at tegne på kortet, som du derefter kan udskrive til en pdf-fil.

Odderkortet gis

Konfliktsøgning til byggesagsbehandling og lignende 

 • Her har du mulighed for at søge på en adresse eller en matrikel
 • Her kan du søge gennem lagene i Kommuneplanen, samt andre lag, som kan have betydning for en byggesag eller lign.
 • Du har mulighed for at tænde for hvert enkelt lag efter konfliktsøgningen, samt for at udskrive resultatet af konfliktsøgningen.

Kontaktperson
E-mail brian.hedevang@odder.dk og tlf 2488 4883.

Rettigheder til kort

 1. Orthofoto/DDOLand (luftfoto)
  COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort.

  Det er ikke tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) med mindre dette udelukkende sker til dit eget private brug indenfor husstanden, jf. ophavsretslovens §12.

  Det er således i strid med ophavsretsloven, hvis der uden særskilt aftale med COWI udprintes eller kopieres ortofotos med henblik på erhvervsmæssig anvendelse heraf.

 2. Dokumentation
  Kort og data er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation.