Odder Kommunes WebGIS

Kortudsnit fra Odder Kommunes Webgis

Odder Kommunes WebGIS

  • Her har du mulighed for at søge på en adresse
  • Her kan du se grundkort, matrikelkort og luftfotos, samt Odder Kommunes administrationsdata
  • Du har mulighed for at tegne på kortet, som du derefter kan udskrive til en pdf-fil
  • Du kan søge gennem lagene i Kommuneplanen, samt andre lag, som kan have betydning for en byggesag eller lign. Vi kalder det en ”Konfliktsøgning”
  • Du har mulighed for at tænde for hvert enkelt lag, samt for at udskrive resultatet af konfliktsøgningen

Kontakt: gis@odder.dk

Rettigheder: Langt hovedparten af de lag / temaer der er præsenteret på WebGIS er data hentet fra mange forskellige portaler, disse data er ”frie data” og kan frit hentes på div. Portaler.
Enkelte temaer, som f.eks luftfotos er betalings data og må derfor kun bruges ifbm. sagsbehandling.
En god regel er det, når der bruges data fra forskellige portaler, at skrive hvor man har data eller et billede fra.

Kortforsyningens hjemmeside  er der rig mulighed for selv at hente data til eget brug – og disse er samtidig gratis.