Pleje grønne områder

 •  Vedligeholde parker og legepladser
  • Pleje af blomster, buske, hække hegn og træer
  • Bekæmpelse af bjørneklo
  • Pleje af græsarealer
 • Vedligeholde og renovere sportsanlæg
  • Vedligeholdelse af græsbaner, grønne arealer og hegn
  • Vedligeholdelse af mål og net samt andre redskaber
  • Vedligeholdelse af vandingsanlæg og kridtmaskiner

 

 Pleje skov og strand

 • Udarbejde og vedligeholde driftsplaner for kommunale skove
 • Udføre skovpleje i.h.t. driftsplaner
 • Udføre strandrensning
 • Vedligeholde og og opsætte badebroer
 • Indgå i samarbejde om gennemførelse af Blå Flag

 

Administrere

 • Udlejning af pladser i cykelskur på banegården
 • Stadepladser på torvet
 • Kommunale forpagtninger af landbrugsjord

 

Varetage entreprise på:

 • Rottebekæmpelse
 • Vedligeholdelse af kommunale vandløb