Sikre vejanlæg

 

 • Etablere / vedligeholde inventar og udstyr
  • Gadenavneskilte
  • Fodhegn
  • Borde, bænke, affaldskurve m.v.
  • Buslæskure
 • Udføre vintervedligeholdelse
  • Glatførebekæmpelse og snerydning af veje og stier
  • Vintervedligeholdelse omkring kommunale ejendomme
 • Udføre asfaltarbejde
  • Reparation af slaghuller
  • Opretning af lunker
  • Forsegling af revner
  • Reparation af kanter
  • Etablering af overkørselsramper

 • Vedligeholde fliser og belægninger
  • Vedligehold og opretning af kantsten
  • Vedligehold og opretning af fortove og flisebelagte områder
  • Vedligehold og højdejustering af rendestensriste

 • Vedligeholde rabatter
  • Græsslåning af rabatter
  • Aftagning, fræsning og efterfyldning af rabatter
  • Vedligehold af brønde og ledninger
  • Oprensning af grøfter

 • Etablere sikkerhedsanlæg
  • Afmærkninger på kørebaner
  • Vedligehold af færdselstavler
  • Vedligehold af autoværn og kantpæle
  • Vedligehold af lysanlæg
  • Vedligehold af signalanlæg ved jernbaneoverskæring

 • Udføre renhold
  • Fejning og renhold af arealer med fast og løs belægning
  • Bekæmpelse af ukrudt på arealer med fast belægning
  • Renhold og tømning af regnvandsbrønde
  • Renhold af springvand
  • Renhold og tømning af affaldskurve
  • Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet off. udstyr
  • Renhold af off. toiletter samt fjernelse af graffiti

 • Vedligeholde broer / tunneller
  • Vedligeholdelse af rækværk
  • Vedligeholde og reparere sideanlæg