Dispensationsskrivelse til brug for kørsel med gyllevogne

Odder Byråd besluttede den 7. april 2014 at meddele dispensation til kørsel med gyllekøretøjer iflg. nedenstående.
 
Dispensation og vilkår
For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler, på betingelse af, at køretøjet tilkobles med prodsøje, er forsynet med tvangsstyret 1. og 3. aksel, er monteret med mindst 65 cm brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t aksel-tryk, på betingelse af, at køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op til 23 t på to-akslede, og op til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).
 
Kopi af tilladelse skal medbringes under kørsel og på given foranledning forevises for politiet.
 
Tilladelsen hentes via dette link

Dispensation