I tilfælde hvor man er plaget af Bjørneklo

Fælles Drift & Service bekæmper Bjørneklo på alle offentlige arealer hvor vi har den daglige vedligeholdelse.

Hvis der er behov for information vedrørende bekæmpelse af Bjørneklo på private arealer kan der henvises til "Vejledning i bekæmpelse"

Bjørneklo
Bjørneklo i blomst