I tilfælde hvor gadelyset ikke virker

Hvis gadelyset ikke virker er det Aura der skal have besked, dette gøres lettes ved at indberette fejlen på deres hjemmeside

Aura