"Regulativ for vej og gade i Odder bymidte"

Regulativ for vej og gade i Odder bymidte (gågaden)
Dette regulativ omhandler i første udgave gågadestrækningen fra Torvet til Raupachsgade. Efterhånden som saneringen af bymidten færdiggøres, udvides bestemmelserne til også at omfatte resten af bymidten.


Regulativ for gade og plads i Odder centrum
Odder Byråd har vedtaget et regulativ for gade og plads i Odder centrum ”Regulativ for gade og plads i Odder centrum.”

Opmærksomheden henledes på, at regulativet alene indeholder bestemmelser der i dag er gældende via Bygningsreglementet, Lov om vedligeholdelse og renholdelse af veje m.fl.

Regulativet indeholder alene generelle bestemmelser. I takt med omlægningen af gader og pladser i bymidten udarbejdes der nyt regulativ med såvel generelle som specifikke bestemmelser tilpasset de enkelte gader og pladsers funktion.