Det gør grundejerne

Alle har pligt til at rydde sne og hindre glatføre på fortove og stier ud for privat grund. Det skal ske lige fra morgenstunden. Stå derfor tidligt op og "fat sneskovlen", hvis vejrudsigten er dårlig.

  • Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du rydde sne og bekæmpe is på kørebanen.
  • Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere
  • Undgå derimod at salte lige op ad træer og buske. Så bliver der mere grønt til foråret.
  • Vær opmærksom på træer, der kan være tynget af snetrykket og dermed til fare og gene for kørende og gående færdsel.

 Se også Vinter og renholdelsesregulativ

Snemand