Leo Kristoffersen foran en bunke salt

Fem spørgsmål og svar om snerydning

Hvordan forbereder I jer til glatte veje og sne? 
Fra den 15. oktober har vi vores vintervagter klar. Det er nogle meget rutinerede medarbejdere, som holder øje med vejrmeldingerne og er på vagt 24-timer i døgnet. Når vi får en melding fra Vejdirektoratet om, at de kører ud og salter, så kører vores vintervagt ud til de lokale veje og vurderer, hvad vi skal foretage os i Odder Kommune, hvor alle vejene er kommunens veje. Vintervagten vurderer, om vi skal ud at salte, eller om vi ikke behøver at salte endnu. Hvis vintervagten er i tvivl, salter vi hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Hvordan prioriterer I, hvor I salter eller rydder sne først? 
Odder Kommune rydder sne, salter og gruser på offentlige veje. Det sker efter de såkaldte Vedligeholdelsesgrader, som er beskrevet på Fælles Drift & Service hjemmeside. Her kan du også se hvilken kategori, de veje, du kører på, er i. Princippet er, at største og vigtigste veje til og fra byen - og de veje, hvor der kører busser - bliver ryddet først. De mindre veje, gader, stier og p-pladser tager vi derefter. De veje, der er vigtigst for trafikken, som tidligere var amtsveje, holder vi rene 24-timer i døgnet, mens de resterende veje bliver holdt rene fra kl. 04 til kl. 20. Det er for at sikre, at vejene er farbare til morgentrafikken i løbet af dagen og om aftenen, når man skal hjem fra arbejde. Senere på aftenen må man forberede sig på, at det kan være glat.

Hvordan kan det være, at man nogle gange kan opleve, at vejen er bedre ryddet efter kommunegrænsen til Odder/Aarhus? 
Overordnet set har vi ca. det samme niveau for vintervedligeholdelse, som gennemsnittet for kommunerne. Nogle gange kan det virke som om, vi gør det bedre her, og andre gange kan det virke som om, det er bedre, når man forlader kommunegrænsen. Det afhænger meget af lokale vejrforhold, men det har også en stor betydning, hvor mange biler, der kører på vejen, og hvornår vi har spredt salt.

Hvorfor rydder I ikke sne og salter hele tiden? 
Det ville være alt for dyrt, og det er heller ikke godt for miljøet at sprede alt for meget salt. Vi har et niveau, hvor det fungerer godt, når vi tager hensyn til økonomien, miljøet og trafikken. Det er byrådet, der i sidste ende bestemmer niveauet for vintervedligeholdelse. Vi har et budget på ca. 3,5 mio. kr. om året. Nogle år bruger vi mindre, andre bruger vi mere. Det er ikke sådan, at vi stopper, hvis kassen er tom, så det er et budget, der skal ses over en årrække.

Hvad kan man som borger gøre, hvis man opdager, at der er meget glatte veje eller behov for en ekstra indsats et sted? 
Man er altid velkommen til at ringe til os fra vi møder ind på kontoret kl. 7. Er der en alvorlig situation udenfor åbningstiden, kan man kontakte politiet, der derefter kontakter vores vintervagt. Oplysninger fra borgerne kan være en stor hjælp for os.

Fælles Drift & Service kan kontaktes på tlf. 87 80 36 63 eller e-mail: faellesdriftogservice@odder.dk 

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 7.00 - 15.45
Fredag kl. 7.00 - 12.15
Fælles Drift & Service hjemmeside