Problemer?

Fælles Drift & Service fører tilsyn, med at grundejerne opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan Fælles Drift & Servicelade snerydning og lignende ske for ejers regning. 

Fælles Drift & Service er dog også til at tale med. Spørgsmål om snerydning, grusning og saltning besvares af

Fælles Drift & Service tlf. 87 80 36 63

I kontortiden mandag - torsdag kl. 7.00-15.45 og fredag kl. 7.00-12.15