Vedligeholdelsesgrader

1
Veje som har overordnede betydning for afviklingen af den kollektive og gennemgående trafik til omkringliggende større byer.

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, også lørdag og søn- og helligdage.

Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Kørebane saltes og Rathlousdal Allé gruses.
Stier og fortove saltes som under klasse A.

Ved stærkt snefald tilstræbes vejene holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet.
Stier og fortove ryddes som under klasse A.


2
Veje og pladser som har afgørende betydning for at afviklingen af den kollektive og gennemgående trafik.

Bybus- og rutebilruter. Indfalds- og omfartsveje, særlige vejkryds og lign.
Fortove og busstoppesteder ud for kommunale ejendomme. Fodgængerovergange. Særlige opgaver efter anmodning fra læge, Falck og politi.

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, også lørdage og søn- og helligdage.

Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Mellem kl. 20.00 og 4.00 dog kun ved kraftig glatføre eller stærkt snefald. Kørebaner, stier, fortove og gågaden saltes. Bortkørsel af snevolde foretages om nødvendigt ved de vigtigste busstoppesteder og fodgængerovergange, vejkryds og lign.


3
Veje, stier og pladser, som har væsentlig betydning for afviklingen af den lokale trafik.

Fordelingsveje og skolebusruter, fordelingsstier og skolestier. Primær p-pladser. Cykelsti/baner.

Tilstræbes holdt farbare i dagtimerne fra mandag til lørdag middag.
Ved isslag eller stærk snefald/fygning dog i samme ordning som klasse A, men efter disse.

Arbejdet udføres normalt mellem kl. 7.00 og 18.00 fra mandag til lørdag. Lørdag kun til kl. 13.00.
Strækningerne saltes. Snevolde ved øvrige busstoppesteder, fodgængerovergange, vejkryds samt cykelbaner fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning.
Bortkørsel af sne foretages kun undtagelsesvis.


4
Veje, stier og pladser m.v. som har mindre betydning for trafikken.

Sekundære veje og stier. Sekundære p-pladser

Sneryddes og saltes kun undtagelsesvis.

Arbejdet udføres kun efter nærmere aftale og kun indenfor normal arbejdstid kl. 7.00 til 16.00.
I så fald sneryddes og saltes strækningerne.
Bortkørsel af sne foretages ikke.


5
Veje, stier og pladser m.v. uden betydning for afvikling af trafikken.

Sneryddes og saltes ikke.

Under specielle- og ekstreme forhold kan der, når Fælles Drift & Service anmodes derom og efter Fælles Drift & Services skøn, ydes assistance.