Billede af udstykningen på Smedegade i Ørting

8 grunde på Smedegade i Ørting

Ørting ligger i et smørhul mellem Horsens og Odder, har et stærkt sammenhold og foreningsliv, lokale indkøbsmuligheder, kollektiv trafik, ny cykelsti og skøn natur.

Oversigtskort over grunde

Oversigt over grunde på udstykningen på Smedegade i Ørting

Følgende grunde er til salg

Nr. 72 - solgt af Danbolig
953 m2
382.500 kr.
 
Nr. 80 - Solgt af Danbolig
1024 m2
403.750 kr.
 
 Nr. 74 - Solgt af Nybolig
900 m2
382.500 kr.
 Nr. 82 - 
1218 m2
420.750 kr.
 Nr. 76 - Solgt af EDC
952 m2
382.500 kr.
 Nr. 84 - Solgt af EDC
1165 m2
420.750 kr.
 Nr. 78 - solgt af Home
1145 m2
403.750 kr.
 Nr. 86 - Solgt af Nybolig
900 m2
361.250 kr.


Købsaftale

Se video

Forside på video om udstykning i ØrtingKlik på billedet for at afspille video - linket går til Youtube

Tillæg til salgsbetingelser (ny version fra 2021)

Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, samt skelpæle, opkørsler, snerydning og byggetilladelser. Der er desuden information om hvornår og hvorledes byggemodningen færdiggøres og afleveres til grundejerforeningen.

Lokalplan

Måleblad

Ønsker dine håndværkere at kende koordinaterne på skelpælene, findes de på målebladet.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel 

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter

Heste ved Ørting


Oversigtskort med byggemodnet terrænkoter og indmålt forsyning 

Oversigtskort med byggemodnet terrænkoter bliver brugt som grundlag for en byggetilladelse.

Indmålt kloak

Koordinerende ledningsplan

Oplysninger om forsyningerne er fra byggemodningsprojektet, og er ikke målfast. Den endelig placering kan indhentes hos forsyningsværkerne.

På grundene nr. 72 og 86 lå der gamle vandledninger. Vandledningerne er blevet fjernet fra grundene under byggemodningen. Kontakt vandværket for yderligere oplysninger om, hvor de gamle vandledninger har lagt.

Dronefoto fra Ørting

Jordbundsundersøgelser 

Geotekniske jordbundsundersøgelser med jordanalyse for parcelgrundene.

Jordanalyse 

Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger

Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af lokalplansområdet nr. 7005.

Alle parcelgrundene er omfattet af Moesgårds Museums bygherrerapport nr. (FHM 5930).

Alle kulturhistoriske anlæg og fund på det undersøgte areal er færdigregistreret og indsamlet, og hele det undersøgte areal kan derfor frigives til anlægsarbejder.

Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologiske fund eller materiale op i forbindelse med kommende anlægsarbejder skal Moesgård Museum underrettes.

Moesgård Museum vil indenfor 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til evt. udgravning dækkes af Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven &27, stk. 5.2 )

Kort over vejstatus på udlagte veje og stier

Vej- og stifortegnelse for byggemodnings af 8 grunde på Smedegade i Ørting

Oplysninger om tilslutninger af kloak, vand, varme mm. skal tilgå de respektive forsyningsselskaber. Adresse og kontaktliste kan findes i Tillæg til salgsbetingelser

Byens mæglere sælger grundene 

Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66