Forpagtning

Ønsker du at forpagte et kommunalt areal til landbrug kan du kontakte Byggeri på 87803333.

Eller send en mail gerne med kortbilag, hvis det er en forespørgsel på et bestemt areal til vejogpark@odder.dk

Landbrugsarealer kommer generelt i udbud hvert 5. år eller ved forpagterskifte.