Odder Kommune sælger grund til strandvillaer

 

Grunden ligger nord for færgelejet i Hou, hvor Samsøfærgen og Tunøfærgen sejler.

På arealet kan der opføres op til 2.500 m2 boligbebyggelse. Der er mulighed for at bygge op til 17 boliger i to etager med tagterrasser og udsigt til havet, men ejendomsselskabet forventer kun at opføre 14-15 boliger.

Luftfoto over Hou Havn med strandvillagrundene i baggrunden

Nu skal der udarbejdes en lokalplan
Salget af grunden sker, efter Odder Kommune på byrådsmødet i juni 2016 besluttede at udbyde strandvillagrundende som et samlet areal på 7.129 m2. Kommunen valgte at gå videre med et seriøst bud fra Ejendomsselskabet Hou 2016 ApS, og det er på baggrund af dette tilbud, at der nu er indgået en købsaftale. Aftalen er betinget af, at der foreligger en godkendt lokalplan for arealet. Lokalplanen forventes i offentlig høring i løbet af foråret 2017.

For at få indarbejdet synspunkter og forslag fra borgerne i Hou i arbejdet med en lokalplan, holdt Odder Kommune den 2. november et møde med repræsentanter for Hou Fælles Forum samt de borgere, der berøres direkte af byggeriet. Her blev det foreliggende projekt drøftet, og der blev givet en række værdifulde bemærkninger, oplysninger og ønsker, som alle vil medgå i det videre arbejde.

Bebyggelsen indrettes således efter de bemærkninger, der blev afgivet ved mødet. Eksempelvis åbnes bebyggelsen op, så der er kig til havet igennem bebyggelsen, ved at der kun opføres 14-15 boliger i stedet for de først planlagte 17 boliger.