Vesterhåb - 1. etape

Oversigt over udstykningsområdet

Klik på billedet for stor udgave


Oversigt over grunde

 

Klik på kortet for stor udgave


Oversigtskort over vestbyen i Odder

 Følgende grunde er til salg

 


Købstilbud


Salgsbetingelser


Tillæg til salgsbetingelser

Lokalplan


Geotekniske jordbundsundersøgelser samt jordanalyse resultater af parcelgrundene

Jordtyperne i hele byggemodningsområdet ser rimeligt ensartede ud, og består primært af moræneler, samt stedvis jordlag med fed ler.

Ved parcel nr. 64 er der observeret et lag med gytje ved boring B8. Ved en supplerende boring B64 er forekomsten af gytje ikke observeret.

Alle grunderne er undersøgt for evt. jordforurening. Resultat af jordanalyserne stå i de geotekniske rapporter.

Parcelkort - grundstørrelse med målsat skel

Parcelkort med byggemodnet terrænkoter


Parcelkort med indmålte skelbrønde

 

Ledningsplan 


Måleblad

Ønsker dine håndværker at kende koordinaterne på skelpælene, kan du finde dem på målebladet


Kort over status for udlagte veje og stier


Arkæologiske forundersøgelser
Odder Kommune har foretaget arkæologiske forundersøgelser af hele lokalplansområdet nr. 1110.


Eksisterende grusvej ved Vestermarken, samt forsyningsledninger og kabler
Eksisterende grusvej Vestermarken fjernes på grund nr. 48 og 50. Eksisterende vandledning, El- og telefonkabler  fjernes og omlægges til de nye veje.


Oplysninger om tilslutning af vand- og varmeforsyning findes på Odder Forsyningsselskab I/S hjemmeside.

Er der spørgsmål til tilslutningen af vand- og varmeforsyningen, kan du kontakte Odder Forsyningsselskab I/S på info@ofsis.dk eller tlf. 86561020.


Byens mæglere sælger grundene
Odder Kommunes byggegrunde sælges gennem byens mæglere. Du kan frit kontakte den mægler du har lyst til: 

EDC Ejendoms centret
Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 22 77

Home Odder
Rosensgade 26, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 22

Danbolig Odder
Rosensgade 5, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 32 66

Nybolig Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Tlf.: 86 54 26 66

 

Collage med borgerambassadører i Odder Kommune

Snak med en ambassadør
Besøg også vores tilflytterside for få meget mere at vide om, hvordan det er at bo i Odder Kommune. Ring eller skriv fx også til en af vores gode Odder-ambassadører. De kan fortælle dig, der overvejer at flytte hertil, hvorfor Odder er ret OK. Hør om institutioner, fritidsmuligheder og hvorfor de selv er flyttet hertil.