Parcelhusgrunde på Torupvej i Hundslund

Området til parcelhusgrunde på Torupvej

 

Oversigtskort til parcelhusgrunde på Torupvej

Følgende grund er til salg:

Nr. 32
Grundareal 827 m2
Pris kr. 351.000

Video om Hundslund

Video hvor borgmester Uffe Jensen fortæller om, hvorfor man bør købe parcelhusgrund i Hundslund

Linket går til Youtube

 
Købstilbud

Salgsbetingelser

Tillæg til salgsbetingelser

  • Tillæg til salgsbetingelser
    Her kan du finde oplysninger til indretning af egen byggeplads, f.eks. skelpæle, opkørsler, snerydning, byggetilladelser. Der er desuden information om færdiggørelsesarbejdet af byggemodningen.

Deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler

Lokalplan

 

Foto fra udstykningen på Torupvej


Arealstørrelse og målsat skellinier


Dræn

Odder Kommune har etableret et dræn til afvanding af overfladevand på grund nr. 32. i januar måned 2007.
Drænet kan fjernes ved et kommende byggeri.

Odder Kommune har ikke andre oplysninger om dræn i udstykningsområdet.


Højdekurve


Jordbundsundersøgelser


Kloakstik

Ledningsplan


Måleblad over skelpæle, incl. koordinatliste

Oversigtskort


Vejstatus

Oplysninger om placering af stikledninger, måleblade, samt terræn højdekort fremsendes til de kommende ejere.

Odder Kommune har ingen oplysninger om dræn i udstykningsområdet.