Billede af udstykningen på Smedegade i Ørting

Smedegade i Ørting - 1 etape udsolgt


Kort over udstykningen - klik for stor udgave

Købstilbud


Salgsbetingelser


Tillæg til salgsbetingelser

Deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler


Lokalplan


Jordbundsundersøgelser


Arealstørrelse og målsatte skellinier


Lednings- og drænplan


Måleblad over skelpæle, incl. koordinatliste


Vejstatus


Højdekurvekort


Kloakplan