Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Høring forud for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse ved Dyngby Strand

Odder Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Agervej 17, 8300 Odder til fordel for opførelse af ny sommerhusbebyggelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Høring af forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 3034

Byrådet har på sit møde den 26. november 2018 godkendt, at forslag til tillæg nr. 9 kommuneplan 2017-2029 for område 3.S.6 og lokalplan nr. 3034 for et område til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til kursusejendom/ændret anvendelse.

Strandvejen 107, 8300 Odder, matr. nr. 16 b Rørt By, Bjerager.

Læs mere

Landbrug

Natur

Statusmeddelelse og afslag på ansøgning om dispensation til anlæg af græsbaner til fodboldgolf

Odder Kommune har meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra naturbekyttelseslovens § 3 til at anlægge græsbaner til fodboldgolf

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Affald