Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Vi forlænger høringsfristen til efter påskeferien og indbyder dig til at deltage med idéer og forslag til Odder Kommunes fremtid

Grundet den særlige samfundssituation med Corona-smitte aflyste vi åbent hus møde, den 17.3.2020. For at imødekomme ønsker om forlænget høringsfrist vil ”Plan- og Agenda 21 strategi 2020” være i høring fra fredag den 7. februar 2020 til og med tirsdag den 14. april 2020.

Læs mere

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Foroffentlig høring af ændring af Kommuneplan 2017 – 2029 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Hou Havn

Odder Kommune ønsker at give mulighed for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Hou havn med tilhørende havneaktiviteter. Odder byråd indkalder til idéer og forslag til planlægningen fra d. 2. april til d. 16. april 2020. Læs mere om hvordan du sender os dit svar, samt hvad der sker efterfølgende, til sidst i annoncen.

Læs mere
Odder Byrådssal

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1145

Byrådet har på sit møde den 9. marts 2020 endeligt vedtaget tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1145 for centerområde ved Teglbakken og Nørregade i Odder.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1147 for er område til centerformål ved Nørregade og Torvald Køhlsvej i Odder samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 9. marts 2020 godkendt at forslag til lokalplan nr. 1147 for er område til centerformål ved Nørregade og Torvald Køhlsvej i Odder samt tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring fra 11. marts til den 7. maj 2020.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1142 - Boligområde ved Snærildgård i Odder samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029

Byrådet har på møde den 3. februar 2020 godkendt at forslag til lokalplan nr. 1142 for et boligområde ved Snærildgård i Odder samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring fra den 8. februar til den 4. april 2020.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af 3 rækkehuse

Lærkevej 37A, 8300 Odder, matr. nr. 5 hæ Halling By, Halling

Læs mere

Opførelse af læskur til dyrehold

Sondrupvej 37, 8350 Hundslund, matr. nr. 4 p Sondrup By, Hunds-lund.

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af diverse udhuse, overdækninger og en uopvarmet ude/havestue

Bilsbækvej 126, 8300 Odder, matr. nr. 42 f Ørting By, Ørting

Læs mere

Landzonetilladelse til udhusbygning på 120m2, også indeholdende 4 hestebokse

Fenstenvej 14, 8300 Odder, matr. nr. 29 b Fensten By, Gosmer

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane på 20x40 meter til privat brug

Fenstenvej 14, 8300 Odder, matr. nr. 29 b Fensten By, Gosmer

Læs mere

Landbrug

Ansøgning om udvidelse af svineproduktionen Kongshusvej 68, 8300 Odder

Odder Kommune har modtaget en ansøgning om §16a-miljøgodkendelse af svineproduktionen beliggende Kongshusvej 68, 8300 Odder.

Læs mere

Husdyrbruget, Alrøvej 354, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

Afgørelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Alrøvej 354, 8300 Odder.

Læs mere

Gyllingvej 76, 8300 Odder: Opførelse af maskinhus

Afgørelse efter Husdyrbrugsgodkendelsesbekendtgørelsens §20 stk. 4 vedr. opførelse af et maskinhus

Læs mere

Tuskærvej 9, 8300 Odder: Opførelse af maskinhus

Afgørelse efter Husdyrbrugsgodkendelsesbekendtgørelsens §20 stk. 4 vedr. opførelse af et maskinhus

Læs mere

Natur

Dispensation fra museumsloven til at lade trampespor krydse dige på matr. 3a Trustrup By, Hundslund

Odder Kommune har meddelt dispensation til at lade trampespor krydse dige på matr. nr. 3 a Trustrup By, Hundslund.

Læs mere

Industrivirksomhed

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til midlertidigt udvidede åbningstider på genbrugspladsen i Odder Kommune

I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven har Odder Kommune meddelt Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til midlertidigt udvidede åbningstider for Odder Genbrugsplads, Skovdalsvej 26A, 8300 Odder.

Læs mere

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)