Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Odder Byrådssal

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 1145

Byrådet har på sit møde den 11. november 2019 godkendt, at forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1145 for centerområde ved Teglbakken og Nørregade i Odder fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udhusbebyggelse på 74m2

Hasselvej 1, 8300, Odder, matr. Nr. 5fh, Halling By, Halling

Læs mere

Landzonetilladelse til et udhus i én etage på 60m2

Nygaard Tværvej 4, 8300 Odder, matr. nr. 57 c Odder By, Odder.

Læs mere

Landbrug

Natur

Industrivirksomhed

Vandløb

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand