Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Udkast til revision af Odder Kommunes regulativ for erhvervsaffald i høring.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udhus - lovliggørelse

Nygaardsvej 63, 8300 Odder, matr. nr. 11 h Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage

Syrenvej 14, 8300 Odder, matr. nr. 18 ba Saksild By, Saksild

Læs mere

Landzonetilladelse til genopførelse af garage

Vinkelager 10, 8300 Odder, matr. nr. 2 dr Ørting By, Ørting.

Læs mere

Landbrug

Natur

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanområde 1134 - Bendixminde

Miljøstyrelsen har imødekommet ansøgning fra Odder Kommune om at reducere naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) inden for lokalplanområde 1134.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Stampmølle Bæk

Etablering af cykle- og gangbro over vandløbet

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand