Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Affald

Regulativ for erhvervsaffald

Udkast til revision af Odder Kommunes regulativ for erhvervsaffald i høring.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Balshavevej 7, 8300 Odder, matr. nr. 37 m Randlev By, Randlev.

Læs mere

Landzonetilladelse til bofællesskab og sal

Tornsbjergvej 98, 8350 Hundslund, matr. nr. 45 Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage

Nølev Byvej 26, 8300 Odder, matr. nr. 12 g Nølev By, Nølev.

Læs mere

Landzonetilladelse til elevværelser

Hovedgaden 24, 8300 Odder, matr. nr. 25 h Gylling By, Gylling.

Læs mere

Opførelse af 86 m² shelter/grillhytte samt 6 m² offentlig toiletbygning

Kystvejen 200, Kysing, 8300 Odder, matr. nr. 1 r Kysing By, Saksild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udhus

Alrøvej 66, 8300 Odder, matr. nr. 2 f Amstrup By, Falling.

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning/ændret anvendelse

Snærildvej 184, 8300 Odder, matr. nr. 1 g og 2 a Snærild By, Odder.

Læs mere

Landzonetilladelse til enfamiliehus

Bygaden 63 A, 8300 Odder, matr. nr. 3 d Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opholdsbro og fitnessredskaber

Skolevænget 1B 8300 Odder, matr. nr. 5 b og 5dy Halling By, Halling.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Alrøvej 97 - revurdering af miljøgodkendelse

Odder Kommune har indledt lovpligtig revurdering af miljøgodkendelsen for IE-husdyrbruget på Alrøvej 97, 8300 Odder

Læs mere

Natur

Industrivirksomhed

Vandløb

Regulering af Bøgebjerg Bæk

Opdæmning af vandløbet til etablering af forsinkelsesbassin inden udledning.

Læs mere

Legeredskaber ved Odder Å

Odder Kommune accepterer som vandløbsmyndighed opsætning af legeredskaber ved åen

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Spildevand

Tillæg nr. 4 til gældende spildevandsplan

Tillægget er udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i trafik- og erhvervsområde, lokalplan 1139.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til gældende spildevandsplan

Tillægget er udarbejdet med henblik på at aflede regnvand og spildevand i del af ’Strukturplan for Saksild, 2007’, herunder rammeområde 3.B.10 i Saksild, som markeret på tillæggets bilag 2.

Læs mere

Tilladelse til afledning af spildevand til renseanlæg

Odder Kommune meddeler tilladelse til tilslutning af fedtudskiller til Odder renseanlæg.

Læs mere