Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Spildevand

Udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, til Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk, Persievej 5, matr. 13f Falling By, Falling

Der gives tilladelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, §28 til at udlede drænvand, til Malskær Bæk i Odder Kommune.

Læs mere

Tilladelse til afledning af spildevand

Via fedtudskilleranlæg, beliggende Stenslund 4, matr. nr. 24gq Odder By, Odder, til kloakforsyningens renseanlæg. Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 stk. 3.

Læs mere

Kystbeskyttelse