Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kystbeskyttelse

Etablering af 5 nye høfder nord for Hou Havn mellem Nørreled og Villavej

Odder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af 5 høfder og sandfordring i Hou ud for matr.nr. 24a, Halling By, Halling, samtidig ønskes den sydligste af de nuværende høfder fjernet.

Læs mere

Børn