Revidering af affaldsregulativer februar 2021

02. februar 2021

Se forslagene på http://www.renosyd.dk/regulativer-i-hoering

Vi vil gerne høre din mening

Har du en kommentar til de nye affaldsregulativer? Du kan sende dit høringssvar pr. e-mail til regulativhoring@renosyd.dk eller pr. brev til Renosyd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg senest onsdag den 3. marts 2021.

Angiv dit navn og adresse, når du sender din kommentar. Vær opmærksom på, at alle høringssvar fremgår med navn af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne.

Når høringsfristen er udløbet, behandler vi alle høringssvarene, som efterfølgende offentliggøres.

Klagevejledning

Vedtagelse af regulativerne kan ikke påklages, jf. affaldsbekendtgørelsens § 65.