Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

22. juni 2021

I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven har Odder Kommune meddelt Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Søgsmålsfristen udløber den 20. december 2021