Høring: Udkast til miljøtilsynsplan for husdyrbrug og virksomheder 2021-2025

03. maj 2021

I henhold til Tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en tilsynsplan, der omfatter virksomheder og landbrug omfattet af bekendtgørelsen.

Se udkast til tilsynplanen her.

Alle har mulighed for at indsende kommentarer til udkast til tilsynsplan til Team Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på mail til miljoe@odder.dk. Frist for indsendelse af kommentarer: den 31. maj 2021.