Visualiseringer fra skitseforslag til ny etageboligebebyggelse på Strandgade 2 og Søndergade 2-4 udarbejdet af Gandrup l Krabbe l Vang Arkitekter

Foroffentlig høring forud for planlægning for etageboligbebyggelse ved Strandgade og Søndergade i Hov

26. august 2019

Den konkrete planlægning tager udgangspunkt i et skitseprojekt for etageboligbebyggelse i 3 etager og derudover med en tilbagetrukket penthouseetage. Placeringen af bebyggelsen inden for de havnenære arealer i Hov fordrer desuden, at boligbebyggelsen kan opføres med en forhøjet sokkel, som kan imødegå oversvømmelsesskader fra såvel stormflodshændelser som de forventelige havstigninger på længere sigt.

Se skitseforslaget her

Planforhold

Ejendommene Strandvejen 2 og Søndergade 2-6 i Hov ligger inden for område 5.C.1 i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. De hidtil gældende bestemmelser for område 5.C.1 fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 100, et maksimalt antal etager på 3 og en maksimal bygningshøjde på 10,5 m.

En realisering af det aktuelle skitseprojekt vil derfor forudsætte, at der sideløbende med lokalplanlægningen udarbejdes et kommuneplantillæg nr. 14, som for område 5.C.1 hæver etageantallet til maksimalt 4, bygningshøjden til maksimalt 16,0 m og bebyggelsesprocenten til maksimalt 170.

Hvad er en foroffentlighedsfase ?

Byrådet kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, som er vedtaget og offentliggjort tidligere. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal der dog i henhold til planlovens § 23 c indkaldes ideer og forslag m.v. vedrørende det kommende planlægningsarbejde, medmindre ændringerne i kommuneplanen vurderes at være uvæsentlige.

4 ugers offentlig fremlæggelse

Inden der udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg, som ændrer bestemmelserne i område 5.C.1 i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, gennemføres derfor en foroffentlighedsfase på 4 uger med henblik på at indkalde idéer og forslag i overensstemmelse med planlovens § 23 c.

 

Offentligt orienteringsmøde i Hov

HFE Ejendomme A/S, som har ladet Gandrup l Krabbe l Vang Arkitekter udarbejde det aktuelle skitseprojekt, har tilkendegivet, at de sammen med Hou Fællesforum vil afholde et offentligt orienteringsmøde om projektet i Hov torsdag den 5/9 2019 kl. fra 16.00 til ca. 17.30.

Mødet afholdes i det kommende planlægningsområde – det vil sige ejendommene Strandgade 2 og Søndergade 2-6 i Hov.

 

Det videre forløb

Idéer og forslag kan indsendes til og med den 24. september 2019 til

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Herefter vil bemærkningerne indgå i det videre planlægningsarbejde.