Foroffentlig høring for Hou Strandcamping

04. juni 2019

Baggrund
Ejer af Hou Strandcamping har tilkendegivet, at det gennem de sidste 13 år ikke har været rentabelt at drive campingpladsen. Derfor ønsker ejer, at den eksisterende campingplads omdannes til en kombineret camping- sommer- og helårsboligbebyggelse.

Forslag til fremtid udformning af Hou Strandcamping
Projektet tager udgangspunkt i at omdanne Hou Strandcamping til en kombineret camping, sommerhus- og helårsboligbebyggelse.

Campingpladsen ønskes reduceret til ca. 55 campingpladser og ca. 7 pladser til mobile Homes/campinghytter. Den eksisterende administrationsbygning omdannes til servicebygning eller vandrehjem.

Det sydlige område ønskes udstykket til 15 sommerhusgrunde på 1000 - 1850 m2 med mulighed for opførelse af sommerhuse i 1 etage. Grundene terrænreguleres, hvor landskabet ligger lavt, for at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til de klimaudfordringer, der er i området.
Der ønskes udstykket 5 helårsboliger på ca. 800 m² i op til 2 etager i en del af den nuværende campingplads. Dispositionsplan for området kan ses her.

Klimatilpasning
Der skal udarbejdes et klimaprojekt, der kan sikre både fremtidig og eksisterende bebyggelse.

Planforhold
Den eksisterende campingplads er omfattet af Lokalplan nr. 5017 og af rammeområde 5.F.1 i Kommuneplan 2017-2029, der i dag giver mulighed for at området kan anvendes til rekreativt område som campingplads.

Areal til de 15 sommerhusgrunde har zonestatus som sommerhusområde i Kommuneplan 2017-2029. Området blev oprindeligt udlagt til sommerhusområde i bygningsvedtægt for Odder Kommune den 25. marts 1974. Dengang blev muligheden for at udstykke arealet til sommerhuse ikke udnyttet, og der blev i stedet med tiden etableret campingplads. Det fremgår af rammebestemmelserne for rammeområde 5.F.1, at den del, der er udpeget til sommerhusområde skal forblive sommerhusområde. Udpegning til eller tilbageførsel af sommerhusområder kan alene foretages af staten.


4 ugers offentlig fremlæggelse
Kommuneplanramme 5.F.1 i Kommuneplan 2017-2029 ønskes ændret, så området fremover kan anvendes til en kombineret camping, sommerhus- og helårsboligbebyggelse.

Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 13. maj 2019 besluttet, at der afholdes en forudgående offentlig høring på 4 uger med henblik på at indkalde idéer og forslag efter planlovens § 23 c.


Det videre forløb
Idéer og forslag kan indsendes til og med torsdag den 4. juli 2019 til

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

Herefter vil de blive forelagt til politisk behandling