Foroffentlig høring for Nørregade 12

02. oktober 2019

Baggrund
HFE Byg & Ejendomme ønsker at opføre etagebebyggelse i 3 etager beliggende på Nørregade 12 i Odder.

Forslag til fremtid udformning af Nørregade 12
Det eksisterende gamle posthus udbygges med en 3. etage. Der etableres en tagterrasse oven på bygningen til fælles ophold for ejendommens beboere. Der etableres desuden et større udendørs opholdsområde ud med Nørregade. Bygningens facader pudses op, så hele facaden har samme udtryk og udgør en samlet helhed. HFE Byg & Ejendomme ønsker at opføre 16 boliger i varierende størrelse fra 1-3 værelses lejligheder, samt et erhvervsareal på ca. 650m2. Visualisering af området kan ses her.

Planforhold
Området er omfattet af rammeområde 1.C.3 i Kommuneplan 2017-2029, som fastsætter anvendelsen af området til blandet bolig og erhverv.
Dispositionsforslaget indebærer en ændring af omfanget af den eksisterende kommuneplanramme. Antal etager ønskes øget fra 2 til 3 etager med udnyttet tagterrasse og bebyggelsesprocenten ønskes øget fra 60 til 65 %.

2 ugers offentlig fremlæggelse
Kommuneplanramme 1.C.3 i Kommuneplan 2017-2029 ønskes øget til en bebyggelsesprocent på 65. Bygningshøjde ønskes på max 12 meter ekskl. trappe- og elevatortårne og bebyggelsen ønskes opført i max 3 etager med udnyttet tagterrasse. Derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 30.9.2019 besluttet, at der afholdes en forudgående offentlig høring på 2 uger med henblik på at indkalde idéer og forslag efter planlovens § 23.

Det videre forløb
Idéer og forslag kan indsendes til og med onsdag den 16. oktober 2019 til

  • plan@odder.dk eller
  • afleveres eller sendes til Odder Kommune. Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

Herefter vil de blive forelagt til politisk behandling.