Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 15

10. september 2019

Planlægningen tager udgangspunkt i et ønske om at ændre anvendelse af rammeområde 1.OF.16 i Kommuneplan 2017 - 2029, fra et område til offentlige formål, til et område til boligformål.

De ønskede fremtidige tiltag kan ikke realiseres inden for den kommuneplanramme og lokalplan, der gælder for området i dag. Der skal derfor ske en ny planlægning i form af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029.

Tillægget skal, på et overordnet niveau, fastlægge den kommende anvendelse af området, samt beskrive bebyggelsesprocent, etageantal, højder mm.

Læs mere her: Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029

 

Der er endvidere foretaget en miljøscreening (VVM) af den aktuelle planlægning for at afklare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Læs mere her: Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029