Hou Havn fra luften

Høring af Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou

11. oktober 2021

Offentlig høring af Forslag til Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou.

Byrådet har på møde den 4. oktober 2021 godkendt at Forslag til Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou. Udviklingsplanen fremlægges i offentlig høring fra den 11. oktober 2021 til den 6. december 2021.

Baggrund for udviklingsplanen

Miljø-, Teknik og Klimaudvalget besluttede på møde den 19. november 2019 at igangsætte processen for udarbejdelse af en helhedsplan for klimatilpasning i Hou. Helhedsplanen er igennem processen blevet til en udviklingsplan med et længere tidsperspektiv.

Hou har gentagne gange oplevet oversvømmelser fra havet. Det har primært været centreret omkring havnen, men enkelte gange har vandet været oppe omkring Brugsen i Søndergade samt mindre oversvømmelser ved Strandgade.
Udviklingsplanen har fokus på, hvordan byen klimatilpasses på langt sigt og indeholder bl.a. forslag til højvandssikring omkring Hou havn.
Planen er opdelt i etaper, som beskriver, hvordan klimatilpasningen kan laves over tid for at opnå den rette beskyttelse mod havet.

 

Her kan du se planforslaget
Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou

 

8 ugers offentlig høring
Forslag til Udviklingsplan for klimatilpasning i Hou fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 11. oktober til den 6. december 2021. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til den.

 

Din mulighed
Har du bemærkninger til Udviklingsplanen, kan du:
• Sende dem pr. mail til plan@odder.dk
• Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 6. december 2021.