Kystbeskyttelse af søkabel ved Kystvejen 205, 8300 Odder

14. marts 2019

Afgørelsen inkl. klagevejledning kan ses her.

Klagefrist: 11. april 2019