Husdyrbruget, Alrøvej 354, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

24. marts 2020

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Alrøvej 354, 8300 Odder.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 21.april 2020