Ansøgning om udvidelse af svineproduktionen Rude Havvej 55, 8300 Odder

13. august 2019

Ansøger ønsker, at udvide produktionsarealet med 2 containere til smågrise (i alt 60 m2), samt inddrage et gangareal (18 m2). Ansøgningen vil blive vurderet og behandlet efter de gældende regler i Husdyrbrugloven og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når det foreligger.

Skriftlig henvendelse til: Odder Kommune, Team Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på mail: miljoe@odder.dk senest den 3. september 2019.

Når kommunen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse vil udkastet blive sendt til ansøger, ansøgers naboer og andre berørte, samt enhver der i annonceringsperioden har anmodet herom, hvorefter der vil være 30 dage til at indsende kommentarer og bemærkninger.