Ansøgning om §16a-miljøgodkendelse af husdyrbruget Hølkenvej 50, 8300 Odder Kommune

05. oktober 2020

Ansøger ønsker mulighed for en fleksibel anvendelse af stalden, således der kan opstaldes både søer, smågrise og slagtesvin. Stalden anvendes nu til slagtesvineproduktion. Der foretages ikke fysiske ændringer i eksisterende stald eller gødningsopbevaringsanlæg, og der bygges ikke nyt med det ansøgte.

Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes anmodning om, at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse når det foreligger.

Skriftlig henvendelse til: Odder Kommune, Team Miljø, Rådhusgade 2, 8300 Odder, eller på mail til: miljoe@odder.dk senest den 26. oktober 2020

Når kommunen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse vil udkastet blive sendt til ansøger, ansøgers naboer og andre berørte, samt enhver der i annonceringsperioden har anmodet herom, hvorefter der vil være 30 dage til at indsende kommentarer og bemærkninger.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.