Husdyrbruget Horskærvej 51, 8300 Odder: Afgørelse om §16a- miljøgodkendelse

04. oktober 2021

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse efter §16a stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget Horskærvej 51, 8300 Odder.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 1. november 2021.