Husdyrbruget Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

22. maj 2020

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og vilkårene blevet revideret så de er tidssvarende.

Her kan du se den reviderede miljøgodkendelse.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Klagefristen: 19. juni 2020