Husdyrbruget Kongshusvej 68/61, 8300 Odder: Afgørelse om §16a-miljøgodkendelse

12. juni 2020

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøgodkendelse efter §16a stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Kongshusvej 68/61, 8300 Odder.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 10 juli 2020