Mindre hønsehold på Alrøvej 77, dispensation for afstandskrav til levnedsmiddelvirksomhed

12. juni 2020

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om dispensation fra afstandskrav til levnedsmiddelvirksomhed på Alrøvej 77, 8300 Odder. Kommunen har i dispensationen opstillet en række vilkår og vurderer, at ved overholdelse af disse vilkår kan hønseholdet drives uden der opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne, herunder kontaminering af levnedsmiddelvirksomheden.

Afgørelsen kan ses her.