Ophør af IE-husdyrbruget på Lyngvejen 1, 8300 Odder

15. september 2020

Ved ophør af IE-husdyrbrug skal kommune vurderer, om der som følge af husdyrbruget drift er sket forurening af jord og grundvand. Odder Kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke skal meddeles påbud om yderligere undersøgelser til belysning af dette jf. Jordforureningslovens §38k stk. 3.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 13. oktober 2020