Husdyrbruget Alrøvej 97, 8300 Odder: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

03. juni 2019

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret og vilkårene blevet revideret så de er tidssvarende.

Her kan du se den reviderede miljøgodkendelse

Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Klagefristen: 1. juli 2019