Husdyrbruget Rude Havvej 153, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

02. april 2019

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Rude Havvej 153, 8300 Odder.

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses her.

Klagefrist: 30.april 2019