Husdyrbrugene Tuskærvej 9 og Rørthvej 185 – revurdering af miljøgodkendelse

03. juni 2019

Enhver har ret til læse og kommentere sagens akter frem til 24.juni 2019.  Indenfor fristen kan enhver desuden anmode om at få fremsendt udkast til afgørelse - når dette foreligger, og har derefter ret at kommentere på udkastet indenfor en frist på 3 uger fra modtagelse af udkastet.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og evt. supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kommentarer og spørgsmål skal rettes til Odder Kommune, Team Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller e-mail: miljoe@odder.dk