Tuskærvej 9, 8300 Odder: Opførelse af maskinhus

20. marts 2020

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om opførelse af et maskinhus på husdyrbruget Tuskærvej 9, 8300 Odder.
Det anmeldte vurderes at opfylde betingelserne og kan bringes til udførelse.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 17. april 2020