Landzonetilladelse til et udhus i én etage på 60m2

21. november 2019

Odder Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et udhus i én etage på 60m2 på matr. nr. 57c, Odder by, Odder, beliggende på adressen Nygaard Tværvej 4. Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal inden d. 19. december 2019 sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Tilladelsen og ansøgningsmaterialet kan ses her.