Landzonetilladelse til udhusbebyggelse på 74m2

21. november 2019

Odder Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på i alt 74m2 på adressen Hasselvej 1, 8300, Odder, matr. nr. 5fh, Halling By, Halling. Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal inden d. 13. februar 2017 sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Tilladelsen og ansøgningsmaterialet kan ses her.