Digegennembrud ved Gyllingvej

04. marts 2019

Odder Kommune meddeler, i henhold til museumslovens §29j, stk. 2, dispensation fra museumslovens §29a til digegennembrud.
Kommunens dispensation forudsætter at ekspropriation af areal til projektet gennemføres. Uden ekspropriation bortfalder dispensationen.

Klagefristen udløber 4 uger efter (den 1. april 2019), at afgørelsen er annonceret den 4. marts 2019.

Afgørelsen kan ses her.