Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til genopførelse af rækkehus

24. september 2019

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16,
sø- og åbeskyttelseslinjen til genopførelse af et rækkehus med 3 boligenheder
med et samlet areal på 243 m2 på Kongshusvej 69a, 8300 Odder, matr. nr. 1 a Rathlousdal Hgd.,
Odder. 

Afgørelsen er annonceret på Odder Kommunes hjemmeside den 24.9.2019 og 4 uger frem.

Se afgørelse.

Fristen for at påklage denne afgørelse er den 22.10.2019.