Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen - matr. nr. 112a, Odder By, Odder

09. januar 2020

Se afgørelsen her