Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af overdrev.

26. august 2019

Se afgørelsen her